หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.3

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.3

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.5

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโ...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโ...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.2

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.3

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.6

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีแล...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโ...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (การออก...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม...

วันที่
22/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB