หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.2

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.3

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.6

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.2

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.5

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.5

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.6

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.1

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.4

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
22/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB