หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2

กิจกรรม Active Learning

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

วันที่
16/07/2024
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3

กิจกรรม Active Learning

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 3 ม.3

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 5 ม.5

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 2 ม.2

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 4 ม.4

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล...

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล...

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล...

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล...

วันที่
16/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB