หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 4

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 4

วันที่
21/07/2024
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Smile 4

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Smile 4

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 4

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 4

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Smile 4

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Smile 4

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 4

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 4

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Smile 4

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Smile 4

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 4

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 4

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 4

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 4

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 4

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 4

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 4

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Smile 4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Smile 4

วันที่
21/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 4

บัตรคำ/บัตรภาพ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 4

วันที่
21/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB