หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.4

Interactive English

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
19/07/2024
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA & Friends ป.4

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA & F...

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 4

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 4

วันที่
19/07/2024
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 4

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 4

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 4

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 4

วันที่
19/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 4

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 4

วันที่
19/07/2024
แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.4

แนวคำตอบ

แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.4

วันที่
19/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB