หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.3

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
12/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA and Friends ป.3

Interactive English

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA...

วันที่
12/07/2024
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA & Friends ป.3

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ EXTRA & F...

วันที่
12/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 3

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 3

วันที่
12/07/2024
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 3

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน Rise 3

วันที่
12/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 3

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Rise 3

วันที่
12/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 3

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MY ENGLISH 3

วันที่
12/07/2024
แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.3

แนวคำตอบ

แบบฝึกไวยากรณ์ English Champion ป.3

วันที่
12/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB