หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ป.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ป.1

วันที่
26/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ป.1

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ป.1

วันที่
26/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ป.1

ใบงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ป.1

วันที่
26/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ป.1

Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ป.1

วันที่
26/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.1

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.1

วันที่
26/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.1

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษาฯ ป.1

วันที่
26/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.1

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.1

วันที่
26/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ป.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ป.1

วันที่
26/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ป.1

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ป.1

วันที่
26/03/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.