หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.4

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.4

วันที่
07/12/2023
แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.5

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.5

วันที่
07/12/2023
แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.6

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.6

วันที่
07/12/2023
แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.1

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.1

วันที่
07/12/2023
แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.2

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.2

วันที่
07/12/2023
แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.3

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม อาเซียนศึกษา ป.3

วันที่
07/12/2023
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB