หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.6

Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.6

วันที่
30/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.6

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.6

วันที่
30/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.6

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.6

วันที่
30/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.6

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.6

วันที่
30/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.6

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน นาฎศิลป์ ม.6

วันที่
30/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.