หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.6

Interactive English

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload...

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

Interactive English

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Reading ม.4-6 เล่ม 1

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Read...

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Reading ม.4-6 เล่ม 2

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Read...

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Reading ม.4-6 เล่ม 3

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม MASTERY in Read...

วันที่
16/07/2024
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.6

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม....

วันที่
16/07/2024
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

เฉลย

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.6

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload...

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

ข้อสอบ

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน UPBEAT 6 ม.6

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.6

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload...

วันที่
16/07/2024
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.6

Audio

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม....

วันที่
16/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB