หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 1

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6...

วันที่
24/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6...

วันที่
24/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2

เฉลย

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6...

วันที่
24/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6...

วันที่
24/04/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 1

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6 เ...

วันที่
24/04/2024
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 2

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ ม.6 เ...

วันที่
24/04/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB