หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม Mastery in Reading ม.4-6 เล่ม 3

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม Mastery in Read...

วันที่
28/01/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Upstream Plus+ ม.5

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Upstream Plus+ ม.5

วันที่
28/01/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upstream ม.5

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upstre...

วันที่
28/01/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.5

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload...

วันที่
28/01/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.