หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-6

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-6

วันที่
24/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-6

วันที่
24/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6

วันที่
24/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย...

วันที่
24/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล...

วันที่
24/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.4-6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.4-...

วันที่
24/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.5

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.5

วันที่
24/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.4-6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม...

วันที่
24/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล...

วันที่
24/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.4-6

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.4-...

วันที่
24/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.4-6

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม...

วันที่
24/04/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6

วันที่
24/04/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB