หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Upstream Plus+ ม.5

Interactive software

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Upstream Plus+ ม.5

วันที่
01/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Upstream Plus+ ม.5

Audio

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Upstream Plus+ ม.5

วันที่
01/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Upstream Plus+ ม.5

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Upstream Plus+ ม.5

วันที่
01/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Upstream Plus+ ม.5

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน Upstream Plus+ ม.5

วันที่
01/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.