หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6

เฉลย

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไท...

วันที่
10/12/2023
หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 ม.4-6

เฉลย

หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือ...

วันที่
10/12/2023
หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 3-4 ม.4-6

เฉลย

หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือ...

วันที่
10/12/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย...

วันที่
10/12/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล...

วันที่
10/12/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.4-6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.4-...

วันที่
10/12/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.4-6

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม...

วันที่
10/12/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.4-6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.4-...

วันที่
10/12/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล...

วันที่
10/12/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย...

วันที่
10/12/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.4-6

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม...

วันที่
10/12/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์สากล...

วันที่
10/12/2023
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB