หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์) ม.5

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ 2...

วันที่
24/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1

วันที่
24/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2

วันที่
24/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 1

วันที่
24/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 2

เฉลย

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 2

วันที่
24/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด ฟิสิกส์ (รายวิชาเพิ่มเติม) ม.6 เล่ม 1

เฉลย

แบบฝึกหัด ฟิสิกส์ (รายวิชาเพิ่มเติม) ม.6 เล่ม...

วันที่
24/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัด ฟิสิกส์ (รายวิชาเพิ่มเติม) ม.6 เล่ม 2

เฉลย

แบบฝึกหัด ฟิสิกส์ (รายวิชาเพิ่มเติม) ม.6 เล่ม...

วันที่
24/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.