หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน NEW ACCESS ม.3

Audio

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน NEW ACCESS ม.3

วันที่
05/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน NEW ACCESS ม.3

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน NEW ACCESS ม.3

วันที่
05/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน NEW ACCESS ม.3

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน NEW ACCESS ม.3

วันที่
05/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน NEW ACCESS ม.3

Audio

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน NEW ACCESS ม.3

วันที่
05/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.3

เฉลย

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.3

วันที่
05/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.3

Audio

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม UPSKILL ม.3

วันที่
05/02/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.