หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ม.3

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ ม.3

วันที่
05/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.3

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ม.3

วันที่
05/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

วันที่
05/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

วันที่
05/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

ใบงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

วันที่
05/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

วันที่
05/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

วันที่
05/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.3

วันที่
05/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.