หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.2

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม....

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 3-4 ม.2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง...

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.2

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.2

วันที่
16/07/2024
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2

แผนการสอน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม...

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.2

วันที่
16/07/2024
สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.2

แผนการสอน

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.2

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.2

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ม.2

วันที่
16/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.2

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม.2

วันที่
16/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB