หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.1

วันที่
25/07/2024
หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

วันที่
25/07/2024
หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

วันที่
25/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.1

วันที่
25/07/2024
หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

วันที่
25/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.1

วันที่
25/07/2024
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ม.1

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ม.1

วันที่
25/07/2024
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.1

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์...

วันที่
25/07/2024
แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ม.1

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ม.1

วันที่
25/07/2024
แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

วันที่
25/07/2024
หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

ข้อสอบ

หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

วันที่
25/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.1

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.1

วันที่
25/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB