หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกหัดไวยากรณ์ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Extra ACCESS ม.1

เฉลย

แบบฝึกหัดไวยากรณ์ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ E...

วันที่
23/05/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

Audio

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

วันที่
23/05/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

ใบงาน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

วันที่
23/05/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

วันที่
23/05/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

Interactive English

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

วันที่
23/05/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

PowerPoint

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

วันที่
23/05/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

ข้อสอบ

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

วันที่
23/05/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

วันที่
23/05/2024
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ACTION 1 ม.1

วันที่
23/05/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Team Up in English 1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Team Up in Englis...

วันที่
23/05/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Team Up in English 1

Audio

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Team Up in Englis...

วันที่
23/05/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Team Up in English 1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน Team Up in Englis...

วันที่
23/05/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB