หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ม.1

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ม.1

วันที่
24/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1

วันที่
24/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ม.1

เฉลย

แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ม.1

วันที่
24/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์ ม.1

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ดนตรี - นาฏศิลป์...

วันที่
24/09/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.