หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.2

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.2

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.3

วันที่
13/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษา ม.1

วันที่
13/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB