หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.6

วันที่
16/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.6

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สังคมศึกษา ป.6

วันที่
16/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สังคมศึกษาฯ ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้

สังคมศึกษาฯ ป.6

วันที่
16/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สังคมศึกษาฯ ป.6

PowerPoint

สังคมศึกษาฯ ป.6

วันที่
16/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สังคมศึกษาฯ ป.6

คู่มือครู

สังคมศึกษาฯ ป.6

วันที่
16/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สังคมศึกษาฯ ป.6

ข้อสอบ

สังคมศึกษาฯ ป.6

วันที่
16/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.6

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.6

วันที่
16/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกปฎิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษา ป.6

เฉลย

แบบฝึกปฎิบัติทักษะรวบยอด สังคมศึกษา ป.6

วันที่
16/10/2021
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.