หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.4-6

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.4-6

วันที่
05/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.4

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.4

วันที่
05/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.5

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.5

วันที่
05/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.6

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.6

วันที่
05/10/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.