หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ป.1

เฉลย

แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ป.1

วันที่
06/07/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ป.2

เฉลย

แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ป.2

วันที่
06/07/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ป.3

เฉลย

แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ป.3

วันที่
06/07/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ป.4

เฉลย

แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ป.4

วันที่
06/07/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ป.5

เฉลย

แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ป.5

วันที่
06/07/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ป.6

เฉลย

แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ป.6

วันที่
06/07/2022
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.