picture

สายงานบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง แผนก ระดับ วันที่ประกาศ
picture พนักงานบัญชีลูกหนี้
สายงานบัญชีและการเงิน Officer 10/03/2021

ลักษณะงาน

บัญชีลูกหนี้

- ดูแลติดตามการชำระเงินให้ได้ตามกำหนดเวลาและถูกต้อง

- บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

- จัดทำและตรวจสอบเอกสารวางบิล/รับเช็ค

- จัดทำงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- - เพศหญิง อายุ 23-30 ปี

- - วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- - สามารถใช้ MS.Officeได้ หากใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- - มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี มาก่อน อย่างน้อย 1 ปี

- - มีความละเอียดรอบคอบ

- -  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

- - หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ