ชุด LearnPlus Social เรื่อง ประชากรโลก
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด LearnPlus Social เรื่อง ประชากรโลก

ชื่อชุด : ชุด สื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์แบบ ตามรูปแบบการสอนProblem Solving Method

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประชากรโลก เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปทางประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากร และลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริการเหนือและทวีปอเมริกาใต้ เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

สินค้าที่เกี่ยวข้อง