AutoBot in Action : Size L
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

AutoBot in Action : Size L

ชื่อชุด : AutoBot

ชื่อผู้แต่ง : อักษร เน็กซ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ โดยมีอุปกรณ์โครงสร้างหุ่นยนต์สำเร็จรูปและบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษา micro:bit เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเขียนโค้ดเพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้ซอฟท์แวร์ Microsoft MakeCode Platform เขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานในรูปแบบ Block-based programing

สินค้าที่เกี่ยวข้อง