DVD-Rom Twig สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EM Spectrum)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

DVD-Rom Twig สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EM Spectrum)

ชื่อชุด : Twig DVD Project

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ฟิสิกส์ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีเนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่างๆ การใช้ประโยชน์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และมีภาพยนต์สารคดีสั้น อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สร้างความสนใจ กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง