DVD-Rom Twig สัดส่วนและทัศนมิติ
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

DVD-Rom Twig สัดส่วนและทัศนมิติ

ชื่อชุด : Twig DVD Project

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

คณิตศาสตร์สัดส่วนและทัศนมิติ มีเนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วย อัตราส่วนในแผนที่ การเปลี่ยนหน่วยความยาว พื้นที่ และปริมาตร ปริมาณเวกเตอร์ และมีภาพยนต์สารคดีสั้น อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สร้างความสนใจ กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง