DVD-Rom Twig การพิสูจน์
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

DVD-Rom Twig การพิสูจน์

ชื่อชุด : Twig DVD Project

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

คณิตศาสตร์การพิสูจน์ มีเนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วย การพัฒนาระบบตรรกศาสตร์ของชาวกรีกโบราณ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่รอแก้ แก้ปัญหาเรขาคณิตโดยใช้ศิลปะของการพับกระดาษ และมีภาพยนต์สารคดีสั้น อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สร้างความสนใจ กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง