Audio CD หรรษาเพลงอาเซียน แผ่นที่ 2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

Audio CD หรรษาเพลงอาเซียน แผ่นที่ 2

ชื่อชุด : หรรษาเพลงอาเซียน

ชื่อผู้แต่ง : อักษร โกลบอล เอ็ด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุดหรรษาเพลงอาเซียนมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและสร้างเจตคติที่ดีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านบทเพลงที่ไพเราะ เนื้อหาของเพลงจะต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เด็กจดจำเนื้อหาและร้องตามได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง