พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย ที่มาจากภาษาอื่น
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย ที่มาจากภาษาอื่น

ISBN : 9786165087131

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : เจษฎา ทองรุ่งโรจน์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

พจนานุกรมเล่มนี้ มีความแตกต่างจากพจนานุกรมอังกฤษ - ไทย ส่วนใหญ่อย่างชัดแจ้งตรงที่ ประการหนึ่ง เป็นการรวบรวมศัพท์ต่างประเทศที่ใช้ในภาษาอังกฤษจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และจนกลายเป็นเนื้อหาเดียวกันกับภาษาอังกฤษ ครอบคลุมแทบทุกสาขาวิชาการ อาทิ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เคมี ดนตรี แพทยศาสตร์ ฟิสิกส์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น อีกประการหนึ่ง มีที่มาของคำหรือมีรากคำและพัฒนาการของคำซึ่งจะเปิดมิิติใหม่แห่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อย่างเพลิดเพลิน อย่างลึกซึ้งขึ้นอีกระดับหนึ่ง พจนานุกรมอังกฤษ - ไทย ทุกเล่มทุกสำนวนที่มีอยู่ มีคุณค่าและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทันที

สินค้าที่เกี่ยวข้อง