สำนวนไทยฉบับจัดหมวดหมู่
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

สำนวนไทยฉบับจัดหมวดหมู่

ISBN : 9786165086349

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : อุดมพร อมรธรรม

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ได้รวบรวมสำนวนไทยที่เป็นภูมิปัญญาไทย ประกอบด้วย สุภาษิตไทย คำพังเพย คำอุปมาอุปไมย เป็นของที่ใช้ได้ตลอดกาล และเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากวิถีชีวิตวัฒนธรรม แฝงคติความเชื่ออันดีงามที่คนไทยส่วนใหญ่ยึดถือสำนวนไทยเป็นของอมตะ สามารถใช้ได้ไม่ล้าสมัยทั้งในหนังสือ คำพูด ความคิด และการดำเนินชีวิต นับเป็นของดีที่มีมาแต่อดีตการวางรูปแบบภายในเล่มได้จัดออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายแก่การศึกษาและทำความเข้าใจ สำหรับผู้ที่สนใจเอกลักษณ์ของสำนวนไทย ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง