จดหมายเหตุ เสด็จประภาสยุโรป ร.ส.116
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

จดหมายเหตุ เสด็จประภาสยุโรป ร.ส.116

ISBN : 9786165080972

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : พระยาศรีสหเทพ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ระมหากษัตราธิราชเจ้าองค์หนึ่ง ได้ทรงพระราชอุตสาหวิริยะแรงกล้า สู้ทรงละความผาสุกสำราญ เสด็จฝ่าคลื่นฝืนลมไปจากพระนครในแว่นแคว้นต่างประเทศทางไกล เพื่อนำความดีและความเจริญของเมืองเหล่านั้นที่ควรจะใช้มาสู่เมืองเรา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง