กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 3 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 3 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786160026593

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : บรรณาธิการสถาพรบุ๊คส์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ปีวอก พ.ศ. ๒๑๗๕ เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๑๙๙ ขณะมีพระชนมายุ ๒๕ พรรษา พระองค์ทรงใช้หลักการทูตในการรักษาเอกราชของสยามประเทศโดยการเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศสในสมัย พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๒๓๑ ครองราชย์สมบัติเป็นเวลา ๓๒ ปี รวมพระชนมายุ ๕๖ พรรษา หนังสือชุด ๗ กษัตริย์ราชภักดิ์ นี้ นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณที่ทรงสร้างคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ จัดพิมพ์สองภาษาไทย-อังกฤษ ท้ายเล่มมีแบบฝึกหัดทบทวนและข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวอุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB