คำ เครื่องมือช่วยการเรียน
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

คำ เครื่องมือช่วยการเรียน

ISBN : 9786160029402

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : รงค์ ประพันธ์พงศ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

การใช้ภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บางคำเมื่อมีผู้ใช้ผิดบ่อยเข้าก็ทำให้คนจำนวนมากเข้าใจตามว่าถูกต้อง ลักษณะการเขียนบางแบบ เช่น การเขียนเพื่อการโฆษณา ก็ลดทอนความเป็นแบบแผนลงเพื่อดึงดูดความสนใจผู้อ่านและให้สั้นกระชับเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี ท้ายที่สุดแล้วการเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษาจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจน ไม่สับสน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง