Active Reader กุญแจไขสู่โลกเคมี
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

Active Reader กุญแจไขสู่โลกเคมี

ชื่อชุด : CD กุญแจไขสู่โลกวิทยาศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุด “กุญแจไขสู่โลกวิทยาศาสตร์" เป็นหนังสือที่ทำให้ผู้อ่านสัมผัสกับโลกของวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สารและสถานะของสาร อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี กรด-เบส ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี และข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ด้านเคมี พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เพิ่มเติมที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย เพลิดเพลินกับเนื้อหา และได้รับความรู้ด้านเคมี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนเคมีในห้องเรียนได้อีกด้วย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง