Active Reader แชมป์ตัวจิ๋ว
Active Reader แชมป์ตัวจิ๋ว

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : CD คณิตศาสตร์แสนสนุก

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เมื่อลูกชายคนเล็กของครอบครัวได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทุกคนจึงช่วยกันสอนและแนะนำวิธีการคำนวณในรูปแบบที่หลากหลายและเข้าใจง่าย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB