ทำความรู้จัก Aksorn On-Learn PLUS

 

แนะนำ Aksorn On-Learn PLUS

 

ใบสั่งซื้อ Aksorn On-Learn PLUS

 

คลิปแนะนำ Aksorn On-Learn PLUS

 

ไอเดียการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)

การประยุกต์ใช้ Aksorn On-Learn PLUS ในการจัดการเรียนรู้

 

รีวิวฟังก์ชันมอบหมายงาน

 

รีวิวกิจกรรมและแบบทดสอบ

 

รีวิวไฮไลท์สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

รีวิวกระเพาะอาหาร 3 มิติ ผ่านสื่อ Interactive 3D

 

รีวิวชุดแบบฝึกหัด (Practice PLUS)

 

รีวิวฟังก์ชันสร้างสื่อการสอนได้เอง

 

รีวิวฟังก์ชันบันทึกหลังการสอน

 

รีวิวการทำการบ้านของนักเรียน

 

รีวิวการตรวจการบ้าน (รูปแบบอัตนัย)

 

รีวิวภาพรวมการส่งงานและผลการเรียนรู้

 

รีวิวไฮไลท์สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

รีวิวไฮไลท์สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 

ตัวอย่างหนังสือและสื่อดิจิทัล ในรูปแบบ Blended Learning

 

ระดับชั้น ป.4 วิชาคณิตศาสตร์

 

ระดับชั้น ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ฯ

 

ระดับชั้น ป.4 EXTRA & Friends

 

ระดับชั้น ป.5 วิชาคณิตศาสตร์

 

ระดับชั้น ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ฯ

 

ระดับชั้น ป.5 EXTRA & Friends

 

ระดับชั้น ป.6 วิชาคณิตศาสตร์

 

ระดับชั้น ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์ฯ

 

ระดับชั้น ป.6 EXTRA & Friends

 

ระดับชั้น ม.1 วิชาคณิตศาสตร์

 

ระดับชั้น ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ฯ

 

ระดับชั้น ม.1 Spark

 

ระดับชั้น ม.2 วิชาคณิตศาสตร์

 

ระดับชั้น ม.2 วิชาวิทยาศาสตร์ฯ

 

ระดับชั้น ม.2 Spark

 

ระดับชั้น ม.3 วิชาคณิตศาสตร์

 

ระดับชั้น ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ฯ

 

ระดับชั้น ม.3 Spark

 

สอนด้วย Aksorn On-Learn PLUS

 

วิชาวิทยาศาสตร์ฯ (Flipped Classroom)

 

วิชาคณิตศาสตร์ (Concept Based Teaching)

 

วิชาภาษาอังกฤษ (The PPP Approach)

 

วิชาวิทยาศาสตร์ฯ (5Es)

 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง