แจกฟรี! ใบงาน Goal-Plan-Do-Check

แจกฟรี!! ตัวช่วยครูวางแผนการคิด ต่อยอดการคิดขั้นสูงด้วยใบงาน Goal-Plan-Do-Check ดาวน์โหลดเลย!


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article