แจกฟรี! แผนภาพสรุปความรู้เรื่องและใบงาน ลักษณะของเมฆ

 

ใบงานลักษณะของเมฆ

รู้หรือไม่ ก้อนเมฆรูปทรงต่าง ๆ ที่เราจินตนาการรูปร่างว่าคล้ายสิ่งนั้นสิ่งนี้ ความจริงแล้วมีชื่อเรียกของมันเหมือนกันนะ อักษรแจกฟรีอีกแล้ว! แผนภาพสรุปความรู้เรื่อง "ลักษณะของเมฆ" ว่ามีชื่อเรียกว่าอะไร แบ่งเป็นกี่ระดับกันบ้าง
อธิบายให้เข้าใจ ใช้ภาพเป็นสื่อประกอบการสอน ช่วยครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.1 นำไปประกอบการสอนในห้องเรียนได้อย่างมืออาชีพ
 
ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบงาน อื่น ๆ ได้ที่   >>> คลิก <<<
 
Share

Relate article