แจกฟรี ใบความรู้ การผันวรรณยุกต์ไทย

ใบงานการผันวรรณยุกต์ไทย

ตอบโจทย์ครูภาษาไทยสุด ๆ ตารางภาพสรุปความรู้สอนผันวรรณยุกต์ไทย จากหนังสือเรียน หลักภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร ชั้น ป.1 เนรมิตการสอนเรื่องยากให้ง่ายขึ้น ด้วยเทคนิคการจำและตัวอย่างช่วยอธิบายความเข้าใจ แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ สะกดไม่เป็น ใช้ภาพเดียวแต่สอนได้เฟี้ยวกว่าใคร
 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบงาน อื่น ๆ ได้ที่     >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article