แนะนำ ชุดสื่อเกมการอ่านการเขียน ระดับประถมศึกษา

ชุด Flash Drive เกมการอ่านการเขียน

การเรียนรู้แบบ Interactive Multimedia พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ตั้งแต่รู้จักพยัญชนะไปจนถึงการอ่านจับใจความได้อย่างคล่องแคล่ว
 
 
 
 
 
Share

Relate article