กิจกรรมวิทยาการคำนวณ ตามหาผลการแข่งขันตอบปัญหา ใครกันนะที่ชนะอันดับ 1

แจกฟรีอีกแล้วชุดกิจกรรม!! ให้ครูวิทยาการคำนวณ กิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดให้นักเรียนได้ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ซึ่งการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ เป็นการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขของทุกกรณีมาใช้เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผล หรือพิจารณาความเป็นไปได้ของปัญหานั้น ๆ


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
Share

Relate article