ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน อักษรเจริญทัศน์


สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.1

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.1

วันที่
13/03/2020
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.1

วันที่
13/03/2020
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล...

วันที่
13/03/2020
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล...

วันที่
13/03/2020
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล...

วันที่
13/03/2020
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.1

แผนการจัดการเรียนรู้

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.1

วันที่
13/03/2020
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.1

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.1

วันที่
13/03/2020
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
ธรรมชาติรอบตัว สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

แผนการจัดการเรียนรู้

ธรรมชาติรอบตัว สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

วันที่
12/10/2019
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
ตัวเรา สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

แผนการจัดการเรียนรู้

ตัวเรา สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

วันที่
12/10/2019
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
สิ่งต่างๆ รอบตัว สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

แผนการจัดการเรียนรู้

สิ่งต่างๆ รอบตัว สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

วันที่
12/10/2019
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
บุคคล สถานที่ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

แผนการจัดการเรียนรู้

บุคคล สถานที่ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

วันที่
12/10/2019
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
เรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก อนุบาล 1

แผนการจัดการเรียนรู้

เรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก อนุบาล...

วันที่
12/10/2019
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.