สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
Targeting CS (Computing Science) Work-Textbook Primary P.6

ข้อสอบ

Targeting CS (Computing Science) Work-Textboo...

วันที่
29/05/2024
Targeting CS (Computing Science) Work-Textbook Primary P.5

ข้อสอบ

Targeting CS (Computing Science) Work-Textboo...

วันที่
29/05/2024
Targeting CS (Computing Science) Work-Textbook Primary P.4

ข้อสอบ

Targeting CS (Computing Science) Work-Textboo...

วันที่
29/05/2024
Targeting CS (Computing Science) Work-Textbook Primary P.3

ข้อสอบ

Targeting CS (Computing Science) Work-Textboo...

วันที่
29/05/2024
Targeting CS (Computing Science) Work-Textbook Primary P.2

ข้อสอบ

Targeting CS (Computing Science) Work-Textboo...

วันที่
29/05/2024
Targeting CS (Computing Science) Work-Textbook Primary P.1

ข้อสอบ

Targeting CS (Computing Science) Work-Textboo...

วันที่
29/05/2024
Targeting CS (Computing Science) Work-Textbook Primary P.6

เฉลย

Targeting CS (Computing Science) Work-Textboo...

วันที่
05/01/2023
Targeting CS (Computing Science) Work-Textbook Primary P.5

เฉลย

Targeting CS (Computing Science) Work-Textboo...

วันที่
05/01/2023
Targeting CS (Computing Science) Work-Textbook Primary P.4

เฉลย

Targeting CS (Computing Science) Work-Textboo...

วันที่
05/01/2023
Targeting CS (Computing Science) Work-Textbook Primary P.3

เฉลย

Targeting CS (Computing Science) Work-Textboo...

วันที่
05/01/2023
Targeting CS (Computing Science) Work-Textbook Primary P.2

เฉลย

Targeting CS (Computing Science) Work-Textboo...

วันที่
05/01/2023
Targeting CS (Computing Science) Work-Textbook Primary P.1

เฉลย

Targeting CS (Computing Science) Work-Textboo...

วันที่
05/01/2023
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB