หลักสูตรปฐมวัย

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปูพื้นฐาน STEM (ฉบับปรับปรุง) อนุบาล 3

Audio

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปูพื้นฐาน ST...

วันที่
21/06/2024
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปูพื้นฐาน STEM (ฉบับปรับปรุง) อนุบาล 2

Audio

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปูพื้นฐาน ST...

วันที่
21/06/2024
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปูพื้นฐาน STEM (ฉบับปรับปรุง) อนุบาล 1

Audio

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปูพื้นฐาน ST...

วันที่
21/06/2024
พัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อ.3

Audio

พัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.3

วันที่
21/06/2024
พัฒนาศักยภาพ คณิตศาสตร์  อ.3

Audio

พัฒนาศักยภาพ คณิตศาสตร์ อ.3

วันที่
21/06/2024
พัฒนาศักยภาพ ภาษาอังกฤษ  อ.3

Audio

พัฒนาศักยภาพ ภาษาอังกฤษ อ.3

วันที่
21/06/2024
พัฒนาศักยภาพ ภาษาไทย  อ.3

Audio

พัฒนาศักยภาพ ภาษาไทย อ.3

วันที่
21/06/2024
พัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อ.2

Audio

พัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.2

วันที่
21/06/2024
พัฒนาศักยภาพ คณิตศาสตร์  อ.2

Audio

พัฒนาศักยภาพ คณิตศาสตร์ อ.2

วันที่
21/06/2024
พัฒนาศักยภาพ ภาษาอังกฤษ  อ.2

Audio

พัฒนาศักยภาพ ภาษาอังกฤษ อ.2

วันที่
21/06/2024
พัฒนาศักยภาพ ภาษาไทย  อ.2

Audio

พัฒนาศักยภาพ ภาษาไทย อ.2

วันที่
21/06/2024
พัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อ.1

Audio

พัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.1

วันที่
21/06/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB