สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
Targeting Science Work-Textbook Primary P.6

เฉลย

Targeting Science Work-Textbook Primary P.6

วันที่
10/06/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting CS (Computing Science) Work-Textbook Primary P.6

เฉลย

Targeting CS (Computing Science) Work-Textboo...

วันที่
10/06/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Science Work-Textbook Primary P.5

เฉลย

Targeting Science Work-Textbook Primary P.5

วันที่
10/06/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting CS (Computing Science) Work-Textbook Primary P.5

เฉลย

Targeting CS (Computing Science) Work-Textboo...

วันที่
10/06/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting CS (Computing Science) Work-Textbook Primary P.4

เฉลย

Targeting CS (Computing Science) Work-Textboo...

วันที่
10/06/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Science Work-Textbook Primary 4

เฉลย

Targeting Science Work-Textbook Primary 4

วันที่
10/06/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Science Work-Textbook Primary P.3

เฉลย

Targeting Science Work-Textbook Primary P.3

วันที่
10/06/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting CS (Computing Science) Work-Textbook Primary P.3

เฉลย

Targeting CS (Computing Science) Work-Textboo...

วันที่
10/06/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Science Work-Textbook Primary P.2

เฉลย

Targeting Science Work-Textbook Primary P.2

วันที่
10/06/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting CS (Computing Science) Work-Textbook Primary P.2

เฉลย

Targeting CS (Computing Science) Work-Textboo...

วันที่
10/06/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting CS (Computing Science) Work-Textbook Primary P.1

เฉลย

Targeting CS (Computing Science) Work-Textboo...

วันที่
10/06/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.
Targeting Science Work-Textbook Primary 1

เฉลย

Targeting Science Work-Textbook Primary 1

วันที่
10/06/2023
ขนาดไฟล์
0.00 Kb.